Detailne ressursside loetelu

BIM mudelist ajagraafik – millist detailsust soovid?

Mai alguses toimunud seminari “Vat see oleks BIM!” lõpetasime virtuaalse ehitamisega. Osalejad nägid, kuidas eelnevalt projekteeritud hoone mudeli abil sai Synchro ehitusjuhtimise tarkvaras loodud ajagraafik ning mängitud läbi hoone karkassi ehitusprotsess.

Tekitas hea meele, kui mõne hiireklikiga sai loodud ehitustöödegraafik. Kuid pealtvaatajate huulilt võis välja lugeda vaid üht: liiga detailne. Nimelt kui importida Synchrosse mudel, siis vaikimisi seadeid kasutades võib ressursside ja tööde loetelu võib muutuda hoomamatult pikaks. Aga kuidas saaks asja parandada?

Detailsuse lihtsustamiseks on võimalik Synchros määrata elementide nn alajaotuse arv. See käib siis sellist teed pidi: valige failimport → vastav failitüüp, mida soovite sisse tuua. Tekib aken(nimega import ja vastava failitüübi nimi), kuhu on võimalik lisada erinevaid faile. Kasti all paremas servas leiate valikuvõimaluse nimega advanced 3D options. Klikake sinna peale ning muutke ära lahter, kus seisab Limit 3D Object tree levels by. Vaikeväärtusena on seal 0 – kui aga kirjutate lahtrisse soovitud alajaotuste arvu, siis importimisel grupeeritakse faili  sarnased elemendid üheks failiks. (Esialgseks proovimiseks valige väiksemaid numbreid 1-5). Järgnevatel piltidel on näha detailne ja grupeeritud ressursside loetelu Synchrost.

Detailne ressursside loetelu Grupeeritud ressursside loetelu

Muidugi võib nüüd tekkida küsimus, et mis siis saab, kui on vaja neid grupeeritud ressursse eraldi töödena käsitleda? Sellest juba järgmises postituses 🙂