AutoCAD Map 3D

Kahepäevane kursus on mõeldud neile arvutikasutajatele, kes soovivad alustada tööd AutoCAD Map 3D. Kursuse juhendaja on Valdar Tammin. AutoCAD Map 3D koolitaja aastast 2007.

 {tab=Sihtrühm}

Kohalike omavalitsuste, väikese ja keskmise suurusega kommunikatsiooniettevõtete (soojus, vesi, kanal jne) geoinformatsiooni hoidmise ja haldamisega seotud töötajad (GIS ja IT insenerid).

Tarkvara õppimine eeldab Windows operatsioonisüsteemiga arvuti ja AutoCAD elementaarset kasutamisoskust.

 

{tab=Kursuse sisu}

1.Töö alustamine

1.1.Autodesk Map 3D kasutajakeskkond

1.2.Joonise korrastamine („Drawing Cleanup”)

2.Metainformatsiooni linkimine ja haldamine

2.1.Objekti metainformatsiooni tabelite loomine ja omistamine

2.2.Metainformatsiooni muutmine ja haldamine

2.3.Andmebaasiga ühenduse loomine

2.4.Ühendusmallide loomine ja sidumine joonise objektiga

2.5.Andmebaasis oleva informatsiooni kasutamine joonises

3.Andmete import ja eksport

3.1.Andmete import ja eksport

4.Rasterfailidega töötamine

4.1.Rasterfaili lisamine

5.Töötamine lähtefailidega

5.1.Lähtefail

5.2.Lähtefailide haldamine

6.Lähtefaili päringute kasutamine

6.1.Omaduste ja asukoha päringu koostamine

6.2.Metaandmete alusel päringute koostamine

6.3.Kogutud päringute kasutamine

6.4.Mitmejoonisesüsteemis objektide muutmine

6.5.Mitmejoonise süsteemis „SAVE SET’i” ja grupitöö

7.Objektide klassifikatsioonide (liigituse) kasutamine

7.1.Objekti klassifikatsioonide loomine

8.Andmeallikatega töötamine (working with feature source)

8.1.Ühenduse seadmine välise andmeallikaga

8.2.Ühenduse seadmine välise andmeallikaga

8.3.Välise andmeallika andmete ja geomeetria muutmine

9.Geomeetriate ja topoloogiate analüüs

9.1.Võrgu topoloogia koostamine

9.2.Pinna topoloogia koostamine

9.3.Topoloogiate haldamine

9.4.Võrgu topoloogia analüüs

9.5.Pinna topoloogia analüüs

{/tabs}