insener.commuun.ee :: tarkvara teemaline foorum inseneridele

Avasime oma domeenil foorumi kõigile huvilistele vestluseks inseneritarkvara teemadel. Foorum on tasuta ja reklaamivaba.
Foorum on meie kodulehest sõltumatu ja kasutajaks tuleb eraldi registreeruda. Foorumil on mitmeid mugavaid omadusi, näiteks on kasutajatel on võimalik tellida uutest postitustest emaili teel teavitust või siis kasutada sõpradega suhtlemiseks privaatsõnumeid.
Foorumi leiate siit: insener.commuun.ee
Meeldivat suhtlemist!

Robot Millenniumi KOOLITUS

Aprilli keskpaika (17. nädalale) on planeeritud selle aasta esimene Robot Millenniumi koolitus. Plaanis on korraldada nii algajate kui edasijõudnute koolitus. Koolitust viib läbi firma RoboBAT insener Krzysztof Wasik ja õppekeeleks on inglise keel. Kõik kursusel osalejad saavad tunnistuse. Huvilistel palume registreeruda aegsasti, sest koolitusest osavõtjate arv on piiratud arvutiklassi töökohtade arvuga. Registreerimine tel 6096804, gsm 5183618 Kaire Vibo või kaire@commuun.ee Täpsem info koolituse kohta tuleb lähiajal.

SuperTools 2004

Firmal drcAuto valmis AutoCAD LT® lisakäskude pakett SuperTools – Vol.1
Esialgu on need lisakäsud saadaval ainult AutoCAD LT® 2004 jaoks. SuperTools sisaldab juba populaarset toodet !SlingShot MAX ning kokku sisaldab see pakett üle 50 lisakäsu. Lisakäsud on käivitatavad nii menüüst, tööriistaribadelt kui ka käsurealt. SuperTools – Vol.1 sisaldab muuhulgas järgmisi käske:

 • Super Align
 • Polyjoin
 • Pedit Multiple
 • Curved Text
 • Text Fit
 • Text Justify
 • Text Explode
 • Text To text
 • Super Text
 • Mask Text
 • Unmask
 • Block Count
 • Attribute Manager
 • Synchronise Attributes
 • Super Rev Cloud
 • Super Bubble
 • Horizontal and Vertical Text Utilities
 • Text Insert
 • Change Text
 • Change Text Size
 • TextMask
 • Text Style

RCAD 4.0 uuendused

RCAD Raudbetoon

UUENDUSED

 1. Ülekatte jätkuvarraste defineerimine ja muutmine
 2. Tööühikute ja programmi poolt toetatud ühikute implementeerimine
 3. Uus võrktoodete esitlusviis
 4. Avade defineerimine võrkudes
 5. Uus täiendav meetod varda pikkuse ja segmendi pikkuse arvutamiseks
 6. Parendatud viis ankru pikkuse kirjeldamiseks – nii kirjeldustes kui tabelites
 7. Armatuuri ristlõike pinna kalkulaator
 8. Võimalus esitada osa armatuurist (armatuuri kirjeldamise dialoogis) valemite kaudu nagu (2×3), (2+3×4), jne.
 9. Uus armatuuri ja raketise makro – parapet
 10. Uus makro – lineaarne element
 11. Täiendav armatuur järgnevaes makrodes:
  • Ülemine armatuur taldvundamentides
  • Taldvundamendi armeerimine terasposti korral
  • Nurk 4 tüüpi (täiendav armatuur)
  • Varras tala kõrguse keskpunktis !?
  • Pinnasele toetuv tala (nagu talade puhul)
 12. Varraselemendi kirjeldus väljaspool konstruktsiooni – täiendav võimlus seadetes painutusnurkade mõõtmestamiseks
 13. Armatuuri kirjeldused – uus muutuja "%des", mis võimaldab positsioonile lisada kommentaare
 14. Armatuuri jaotise kirjeldus – võimalus osutusjooni siduda armatuuri jaotisega
 15. Joonestatud armatuuri ja defineeritud armatuuri identsuse kontroll – kirjelduse defineerimise hetkel – objektiivse info kuva
 16. Mudeli salvestamine DWG faili sisse
 17. Uued muutujad – dünaamilised muutujad armatuuri tabelite ja jooniste trükkimiseks
 18. Armatuuri kokkuvõtte tabeli paigutamine eraldi iga makro jaoks (võimalusena)
 19. Tabeli stiili valimise võimalus
 20. Võimalus tabeli lahtrite kõrguse ja laiuse täpseks määramiseks
 21. AutoCAD LT versioon kos kõigi makrodega ja täieliku makrode toega (VBA)
 22. AutoCAD 2004 (TM) ja AutoCAD 2004 LT ühilduv
 23. ROBOT -Robot Millenniumist imporditavate jooniste parendatud kvaliteet
 24. Võrkude nummerdamise (positsioneerimise ümberarvutuse) käsk
 25. Armatuuri jaotuse venitamise võimalus (pindarmatuur ja lineaarne)
 26. Armatuuri tabelite tiitlite defineerimise võimlus
 27. Rea kõrguse automaatne korrigeerimine

PARANDUSED

 1. Erineva armeerimissuunaga plaatide armatuuriristide import.
 2. Armatuuriristide import Robot Millenniumist – pikkade failinimede/kataloogiteede vea parandus
 3. Võrkude summeerimise vea parandus, kui kirjelduses on kasutatud elemendi arvu kordajat.
 4. Võrkude mahu arvutusviga, kui rohkem kui üks armatuuri kiht on defineeritud jaotises
 5. Blokeeritud lineaarselt muutuva ja lineaarse jaotise samaaegse defineerimise võimalus
 6. Armatuuri nummerdamise mehhanismi korrektuur – blokeeritud võimalus omistada sama positsioon vardale ja jaotatud armatuurile
 7. Parandatud varda defineerimist objekti valikuga – pindarmatuuri regioonile kaugeimate tugede juures!?
 8. Pindarmatuuri kopeerimine koos kirjeldusega – kirjeldust ei kopeeritud.
 9. Korrigeeritud jaotiste ja kujude kirjelduste snäppimist
 10. Ankruga varda defineerimise dialoog – korrigeeritud ülekatte pikkuse käitumist armatuuri läbimõõdu muutmisel
 11. Parandatud armatuuri kirjelduste käitumine "mirror" käsu korral
 12. Korrigeeritud armatuuri arvutust, kui kaks identset varrast omavad sama positsiooninumbrit. Vardad nummerdatakse automaatselt ümber.

PARENDUSED

 1. Varras-pindarmatuuri tuvastamine ja positsiooninumbri pakkumine
 2. Ülekatte varraste defineerimine võrkudele armatuuri andmebaasis – ülekate antakse pikkusühikutes
 3. Võimalus kasutada makrosid suvalise normi järgi
 4. Venitamise käsk (stretch) on kasutatav kõigi jaotiste jaoks

TÄHTIS INFORMATSIOON

 1. Lineaarse elemendi defineerimine
  Ühe tööühikuga defineeritud lineaarset elementi ei skaleerita korrektselt, kui ta sisestatakse projekti teise tööühikuga
 2. SETpbuf – muutuja, mis võimaldab rohkem kui 5 paberiruumi genereerimist
 3. AutoCADi süsteemi muutujad Rasterpreview ja Proxygraphics peavad omama väärtust <1>. Nendel väärtustel on oluline efekt RCAD jooniste avamisel tavalises AutoCADis
 4. Kui armatuuri varda kirjelduses on kasutatud elemendi kordajat, siis teatud juhtudel muudab see elemendi positsiooni numbrit. Teatud juht on see, kui on mitu armatuurvarrast identse positsiooninumbriga. Kui kordaja on defineeritud ühele nendest varrastest, siis positsioonid arvutatakse automaatselt ümber. See on vajalik tagamaks korrektset armatuuri kokkuvõtte tabeli arvutust.
 5. AutoCADi süsteemi muutuja measurement peab omama väärtust <1>. Kui mitte, siis mõõtühikute valik seadetes ei ole aktiivne.
  Lisaks võib vastasel korral tekkida probleeme makrode kasutamisel ja tabelite mõõdud ei pruugi olla korrektsed.
 6. Olge ettevaatlikud PURGE kasutamisega!!!
  PURGE eemaldab tekstistiilid (style1, style2, style3), mida RCAD kasutab, mõõtjoonte stiilid, joonestiilid, etc. Nende eemaldamine võib põhjustada tabelite ja tekstide ebakorrektseid mõõte, kujude kirjeldustes või armatuuri jaotiste kirjeldustes.

RCAD STEEL

UUENDUSED
Modellerimine

 1. Plaadi nurkade faasimine
 2. Profiilide kaarühendus!?
 3. Aktiivne osa-osa ühendus
 4. Plaat-tala (kandja) – post
 5. Plaat-tala – ühe segmendiga tala
 6. Uued parameetrilised konstruktsioonid – redelid, puurid, piirded
 7. Roov – sarikas ühendused
 8. Toruprofiilide ühendused – torude ankurdamine, toru-plaat, torud – T-kinnitus ühendused
 9. Tala – posti ühendused – võimalus kasutada painutatud pindvardaid
 10. Nurkühendused – võimalus kasutada painutatud lamevardaid ühendustes – võimalus ühendada osi, mis ei ole perpendikulaarsed
 11. Uus ühendus: sõrestiku sõlm – ühendusplaatidega
 12. Jagatud töö – võimalus eksportida jooniseid välistesse DWG (väiksem fail ning kaob vajadus kliendil RCAD enableri paigaldamiseks)

Jooniste osa

 1. Painutatud elementide mõõtmestamine
 2. Aretatud kõverate elementide joonised
 3. Võimalus mõõtmestada referentspunkti suhtes
 4. Parendatud poltide ja keeviste kirjelduste konfiguratsioon

PARENDUSED

Modelleerimine

 1. Osa-osa ühenduste parameetrite modifitseerimine
 2. Parameetrilised konstruktsioonid – trepid – võimalus defineerida trepi osi kandilistest toruprofiilidest, nurkprofiilidest ja lamedatest varrastest (lehtprofiilist)
 3. Parameetrilised konstruktsioonid – jäikussidemed – uued võimalused konstruktsiooni jäigastamiseks
 4. Kiirendatud suurte konstruktsioonide import Robot Millennium programmist
 5. Võimalus kopeerida konstruktsiooni osi ühest projektist teise Windows lõikelaua kaudu (Copy-Paste)
 6. Võimalus kasutada projektis muid materjale kui terast!
 7. Kõverate elementide ekraanikuva täpsuse seadmise võimalus
 8. Raami põlve sõlm – võimalus defineerida tala ja posti ühendust poltidega, defineerida plaatmütsi postile (lisaribi)

Joonestamine

 1. Parendatud mõõtmestamise algoritmid
 2. Võrkude joonestamine – valik ei ole nõutav grupi defineerimisel
 3. Lisa punkt kõrgusmärkide sisestamisel

Kokkuvõtte tabelid

 1. Võimalus lisada tühje ridu ja verge
 2. Lahtri täpse mõõdu defineerimise võimalus

PARANDUSED

 1. Poltühenduste vaikimise väärtused on korrigeeritud
 2. Korrigeeritud poltide kopeerimisega seotud probleemid
 3. Profiilide pikiservadele on lisatud sidepunktid
 4. Plaatide defineerimine polüjoonte abil onkorrigeeritud (kui polüjoon on WCS suhtes kaldu)
 5. Parandatud vead ühenduste kopeerimisel
 6. Filter käsu ebastabiilsus korrigeeritud
 7. Lisatud täiendavad võimalused koordinaatsüsteemide defineerimiseks
 8. Armatuurivõrkude joonestamine – eemaldatud mitmeid ebamugavusi. Võrkude joonestamine sõltub nüüdsest ainult parameetrilistest seadetest.
 9. Keevisjoonte kuva on korrigeeritud
 10. Korrigeeritud detailjooniste kadumine peale dokumendi uuendamist trükkimiseks

TÄHTIS INFORMATSIOON

Blanketid (Templates) – kõiki projekte RCAD programmis tuleb alustada blanketist – file, mille nimi on RBCS-(riigi kood).dwt terase jaoks ja RBCR-(riigi kood).dwt raudbetooni jaoks. Programmi paigaldamisel kopeeritakse need failid "template" kataloogi aktiivse AutoCAD versioon kataloogis. Need blank-failid sisaldavad informatsiooni kihtide, värvide, objektiperekondade, projekti omaduste, samuti jooniste, kirjelduste ja tabelite blankettide kohta. Kui kasutada tühja faili või mõnd teist blanketti, siis peab kasutaja kõik ise seadistama. RCAD blanketti võib kasutaja muuta ja parendada, et seaded sobitada oma büroo standarditega.

Trükkimise blanketid – RCAD trükised (printout layouts) võib kasutaja ise endale kujundada, määrates tüüpformaadid koos raamjoontega ning kirjanurkadega vastavalt oma vajadustele. Kirjanurgas saab kasutada muutujaid, mis määrtakse RCAD projecti omaduste dialoogis (project preferences). Selleks tuleb kasutada järgnevaid text-muutujaid kirjanurga vastavates kohtades:

var_office – "office" väli
var_investor – "investor" väli
var_proj_name – "project name" väli
var_address – "address" väli
var_designer – "designed" väli
var_verif – "verified" väli
var_date – "date" väli
var_rev – "revision" väli
var_note – "note" väli

Lisaks, kui kasutada "automatic printouts" moodi, võib kasutada järgnevaid muutujaid:

var_pos – position name
var_scale – drawing scale
var_part – part name
var_material – material of a part
var_length – part length
var_weight – part weight
var_paintarea – painting area
var_quantity – number of items belonging to a given position in a project

Robot Millennium 17.0 uuendused

 

Alljärgnev dokument sisaldab mitmete Robot Millennium 17.0.0.xxx lisatud uute võimaluste nimistut võrreldes eelmise kommertsiaalse versiooniga 16.5.

Kõige olulisemad uuendused versioonis 17.0

 1. Programmiakna uus seade – uued ikoonid, muutused tööriistariba definitsioonides, uued värviðabloonid, graafikaakna kahevärviline taust, jne
 2. Toesümbolite esitamine igapäeva disainipraktika kohaselt
 3. Integratsiooni puudutavad muutused – koostöö ülejäänud Robot Office paketi programmidega
 4. Konstruktsiooni graafikatoimetaja (graphic driver) OPEN GL rezhiim standardse tööriistana
 5. Võimalus taasalustada arvutusi ning teostada lisaarvutusi ühe koormusolukorra / analüüsi tüübi jaoks
 6. Elastse aluse reaktsioonide kalkulaator – võimalus defineerida toimiva koormuse intensiivsust (tagab täpse elastse aluse reaktsioonikoefitsiendi KZ arvutamise, mis sõltub ka toele toimivast koormusest)
 7. Tulemuste esitamine teksti kujul (sisejõud ning suhe) graafikaaknas
 8. 3D konstruktsiooni elementide automaatne nõtkepikkuse arvutamine
 9. Komposiitelementide projekteerimine ja kontroll vastavalt EC3-le
 10. Nõutav (teoreetiline) plaatide ja koorikute armeerimine
  • Etteantud sisejõududele dimensioneerimine
  • Ühesuunaline armeerimine
 11. Raudbetoonist talad – muutuva laiusega talade armeerimine
 12. Raudbetoonist postid
  • Armeerimine vastavalt SNIP koodile (Venemaa)
  • Võimalus rangide käsitsi defineerimiseks
 13. Raudbetoonist plaadid
  • Armeerimistsoonide üldine kontroll valitud lahenduse jaoks koos läbistantsimise kontrolliga
  • Võimalus toimetada armeerimistsoone
 14. Vundamendid
  • Arvutused vastavalt SNIP normile (Venemaa)

 

Versiooni uuendused – üldised

 1. Programmiakna uus seade – uued ikoonid, muutused tööriistariba definitsioonides, uued värviðabloonid, graafikaakna kahevärviline taust, jne
 2. Integratsiooni puudutavad muutused – koostöö ülejäänud Robot Office paketi programmidega
  • Järgnevate andmebaaside standardiseerimine, mida kasutatakse kõigis Robot Office programmides: ristlõiked, materjalid, pinnased, poldid, ühendused, koormused.
  • Kaitsetoe standardiseerimine kõigi Robot Office programmide jaoks
  • Uued ja mugavamad paigaldusprotseduurid, mis võimaldavad mitme programmi samaaegset paigaldamist
 3. Konstruktsiooni graafikatoimetaja OPEN GL rezhiim standardse tööriistana
  Konstruktsiooni definitsioon ning tulemuste näitamine kasutades OPEN GL mehhanisme, mis kiirendavad oluliselt konstruktsioonimudeli graafikaoperatsioone
  OPEN GL tehnoloogiavõimaluste rakendamine annab paremad võimalused konstruktsiooni esitamisel selle ekraanil defineerimise ajal (ristlõigete kujude kuvamine, tugede sümbolid jne) ilma tuntava programmioperatsiooni aeglustumiseta.
  Tulemuste esitamine, eriti keerukamate (näiteks kaartide) puhul, saavutab OPEN GL tehnoloogia rakendamisest olulist kasu (uued animatsioonivõimalused, konstruktsiooni suum koos diagrammide või kaartide esitamisega jne)Graafikatoimetaja algse töörezhiimi (OPEN GL või mitte OPEN GL) saab määratleda parameetrite abil programmieelistustes.
 4. Dokumentatsiooni ning programmi väljatrüki generaator
  Uued automaatsed arvutuste aruanded, mis sisaldavad: projekti andmeid, ristlõigete ja materjalide omadusi, teostatud arvutuste parameetreid
  Võimalus salvestada arvutuste dokumentatsiooni HTML formaadis (võimaldab avaldada arvutuste märkmeid WWW lehekülgedel)
  Otsene dokumentatsiooni genereerimine programmis Microsoft Word
  Võimalus lisada komponente aruandestruktuuri RTF formaadis failina
  Võimalus hetkeks komponenti väljatrükist/väljatrüki eelvaatest välja jätta nii, et see ei kustu nimistust
  Võimalus seadistada koostatud väljatrüki eraldi komponentidele erinevaid lehekülje ðabloone
  mistahes tabelist aruande kuva salvestamine (screen capture), kusjuures INFO lipik on välja lülitatud vaikimisi
 5. Arvutuste taasalustamine
  Võimalus ümber arvutada mistahes staatilisi (lineaarsed või mittelineaarsed) või dünaamilise (seismoloogilised, spektraalsed, harmoonilised jne) analüüsi juhte modifitseeritud analüüsiparameetritega (nimetatud võimalus kiirendab oluliselt suurte konstruktsioonide arvutusi juhul, kui esineb vajadus vaid ühe või mõne juhusliku olukorra arvutamiseks kümnest)
  Võimalus "m" karakterväärtuste täiendavaks arvutamiseks modaalse analüüsi juhtude jaoks ilma vajaduseta määratleda "n" väärtusi, mis on saadud modaalse analüüsi eelnevate arvutuste käigus (nimetatud võimalus kiirendab arvutusi juhtudel, kui ei ole saavutatud osalevate masside oletatavat protsenti ning tekib vajadus suurendada karakterväärtuste arvu)
 6. Automaatne salvestamine FEM arvutuste järel dünaamilise analüüsi olukordade puhul
  Muutus varda sisemiste jõudude arvutamises mistahes varda punktis – hetkel arvutatakse sisemiste jõudude väärtused interpolatsiooni kaudu kasutades FEM arvututes saadud ning salvestatud väärtusi; seega on vaikimisi tulemuste salvestamise punktide arv suurendatud 11ni; varasemalt olid n punktid pärast nende tulemuste salvestamist kasutatavad vaid nende n punktide jaoks ning kui kasutaja soovis tulemusi mistahes muu punkti jaoks, mis ei kattunud eelnevalt arvutatutega, siis arvutati tulemused uuesti ning see võis võtta üsna kaua aega (muutus on suunatud sisejõudude tulemuste kasutamise protsessi automatiseerimisele teras- ja puit- ning raudbetoon elementide dimensioneerimisel konstruktsiooni jaoks, mis hõlmab ka dünaamilisi olukordi)
  Varda pingete arvutamise muutus juhul, kui tulemuste salvestamise võimalus on aktiivne – hetkel arvutatakse koormused salvestatud sisemiste jõudude baasil, mitte aga vahetult FEM analüüsi järel ning salvestades analoogselt jõududega (see võimaldab oluliselt lühendada tulemuste väärtuste arvutamise aega pärast FEM analüüsi ning vähendab salvestatud tulemustega RTD faili suurust)
  Võimalus salvestada projektis (RTD fail) – vaid ruutkombinatsioonide dünaamilised tulemused hoolimata individuaalsetest "eigenmode" tulemustest (see vähendab konstruktsioonimudelite ning dünaamilisi analüüse sisaldavate mudelitulemuste RTD failide suurust mitmeid kordi)
 7. Konstruktsiooni defineerimise mehhanism andmebaasis olevate konstruktsioonide abil -andmebaasi konstruktsioonide defineerimise dialoogiakende uus välimus (rahuldamaks ka Robot LT vajadusi)
 8. Võimalus sisse tuua konstruktsioonimudeleid, mis on koostatud SCAD ja LIRA programmides (kasutades autonoomset konverterit, mis on saadaval menüü kaudu: START Programs Robot Structural Office Tools)
 9. Elastse aluse reaktsioonide kalkulaator – võimalus defineerida toimiva koormuse intensiivsust (tingib täpse elastse aluse reaktsioonikoefitsiendi KZ arvutamise, mis sõltub ka toele toimivast koormusest)
 10. Omaduste tabel – uus alaosa materjalide andmetega
 11. Uus hoiatussüsteem, mis on seotud programmi kaitsesüsteemiga ning interneti vahendusel automaatse probleemilahendaja vigadega (võimaldab kasutajal iseseisvalt kiiresti lahendada programmi kaitsesüsteemi probleeme ilma tehnilise abiga kontakteerumata)
 12. Uue riigi kood programmis – Kanada
 13. Uus väljatrükikeel – Hiina
 14. Võimalus programmi alustamise muusika väljalülitamiseks eelistuste (preferences) kaudu
 15. Uus näidete kogumik, mis esitleb programmi arvutuslikku võimekust (uued näited RTD faili formaadis, milledest osades on salvestatud ka tulemused selleks, et ka vaid demoversiooni omaval kasutajal oleks juurdepääs põhjalikumatele võimalustele, mida on tulemuste esitamisel programmis kasutatud)

Versiooni uuendused – varraskonstruktsioonid

B. DEFINEERIMINE

 1. Võimalus defineerida ning kasutada erinevaid uusi ristlõike tüüpe
  Karpristlõige II
  T-kujuline ristlõige
  C-kujuline ristlõige
 2. Uus üldise ristlõike tüüp -betoonristlõiked:
  Nelinurksed ristlõiked
  Ringikujulised ristlõiked
 3. Uued ristlõigete andmebaasid
  SADEF (külmpainutatud ristlõiked Belgiast: C-kujulised ristlõiked, Sigma-ristlõiked, Z-kujulised ristlõiked)
  GOST 8639-82
  GOST 8645-68
  GOST 10704-91
  GOST 8732-78
 4. Võimalus kuvada raudbetoonelementide tüüpide nimesid ning nende arvutusparameetreid konstruktsioonielemendi täiendina graafikaaknas (nimetatud võimalus suurendab konstruktsiooni esitamise graafilisi võimalusi).
 5. Toesümbolite esitamine vastavalt igapäevases projekteerimispraktikas kasutatavale viisile
 6. Toesümbolite esitamine arvestades põhjalikumaid parameereid (tugi – ringi- või ruudukujuline sammas ning tugi – sein)

  ARVUTUSED

 7. Seismoloogiline analüüs vastavalt Monaco koodile
 8. Arvutuste taasalustamine
  Võimalus ümber arvutada mistahes staatilise (lineaarsed või mittelineaarsed) või dünaamilise (seismoloogilised, spektraalsed, harmoonilised jne) analüüsi olukordi modifitseeritud analüüsiparameetritega (nimetatud võimalus kiirendab oluliselt suurte konstruktsioonide arvutusi juhul, kui esineb vajadus vaid ühe või mõne juhusliku osa arvutamiseks kümnest)
  Võimalus "m" karakterväärtuste täiendavaks arvutamiseks modaalse analüüsi juhtude jaoks ilma vajaduseta määratleda "n" väärtusi, mis on saadud modaalse analüüsi eelnevate arvutuste käigus (nimetatud võimalus kiirendab arvutusi juhtudel, kui ei ole saavutatud osamasside oletatavat protsenti ning tekib vajadus suurendada karakterväärtuste arvu)

  TULEMUSED

 9. Tulemuste esitamine teksti kujul (sisejõud ning kasutegur) graafikaaknas – kaartide ja varraste dialoogiakna võimaluste laiendamine, Parameetrite alaosa (suurenenud võimalused tulemuste esitamiseks lisades teises konkureerivas programmis saadaoleva võimaluse)
 10. Võimalus kuvada reaktsioone graafilisel kujul ilma skaleerimata nii, et need vastaksid tõelistele väärtustele (tulemuste nähtavuse parandamine, mis soodustab tulemuste analüüsi)

  C. TERAS- JA PUITELEMENTIDE PROJEKTEERIMINE

 11. 3D konstruktsioonide elementide automaatne nõtkepikkus
 12. Komposiitelementide dimensioneerimine ning kontroll vastavalt EC3-le
 13. Vahelmiste jäikussidemete arvu suurenemine nii, et selleks võib olla mistahes kasutaja poolt määratud väärtus
 14. Puitelementide projekteerimine vastavalt EC5-le – asendatud ristlõikega elemendi kontroll pärast elementide grupi optimiseerimist eeldefineeritud parameetriliste ristlõigete perekondadega
 15. Informatsiooni kuvamine suhte korrektsuse kohta detailses analüüsis – avauste tõtu nõrgenenud liikme analüüs vastavalt EC5 koodile
 16. Arvutuste kiirendamine punktide jaoks, kus tekivad ekstreemsed sisemised jõud
 17. Kombineeritud parameetritud ristlõigete perekondade defineerimise tabeli pealkirjades esinevate poola tähtede kuvamise paranemine.
 18. Paranenud optimiseerimine tänu puidust parameetritud ristlõigete perekondade kaalule
 19. Parendatud on elemendi kontrolli kandepiirseisundis järgnevate normide puhul: BS2000, NS34, CSK99, SNIP

  D. SÕLMEDE PROJEKTEERIMINE

 20. Võrgu ja äärise vahel oleva keevise arvestamine arvutustes – I-kujuliste ristlõigete jaoks, mis on keevitatud raami põlvühendusse (CM66)
 21. Ekraan – arvutuse märkmetes – geomeetriliste vahemaade disain raami põlvühenduses (CM66)
 22. Paneeli lisaverifitseerimine sammas alus-sammas ühenduse jaoks – kinnitatud (pinned) ja fikseeritud (CM66)

Versiooni uuendused – plaadid, koorikud, tasapinnalised rõhk- ja deformatsioonkonstruktsioonid

 1. Uued ortotroopsustüübid ortotroopsete plaatide ja koorikute jaoks
  trapetsoidplaat
  lainjas plaat
  (ortotroopsete elementide võimaluste laienemine teraskonstruktsioonidele)

Versiooni uuendused – tahked kehad

 1. Uus komponent tahkete kehade lõplikeks elementideks jagamiseks firma SIMULOG poolt (võimaldab saavutada parema kvaliteediga võrgustikku, mis on võimeline tegelema ka keerukamate tahkete kehade topoloogiaga)

Versiooni uuendused – Raudbetoon konstruktsioonid

A. NÕUTAV (TEOREETILINE) PLAATIDE JA KOORIKUTE ARMEERIMINE

 1. Plaatide ja koorikute nõutava (teoreetilise) armatuuri arvutamiseks kasutatavate komplekssete jõudude lisaväärtuste esitamine – jõud Nxx ja Nyy arvutatakse vastavalt Wood&Armer meetodile ning Taani NEN koodi eeldustele (väärtused kuvatakse nii kaardi kui tabeli kujul)
 2. Projekteerimine etteantud paindejõududele ning surve/ tõmbejõududele (vaatamata Nij ja Mij momentidele)
 3. Ühesuunaline armeerimine

  B. RAUDBETOON TALAD

 4. Automaatne armatuuri loomine muutuva laiusega talade jaoks
 5. Täiustatud võimalused piki- ja põikarmatuuri modifitseerimiseks
  Võimalus eristada tugevdussammaste arvu individuaalsetes vahekaugustes koos ristisuunalise tugevduse automaatse loomisega
  Elementide grupeerimine, mis võimaldab nende lihtsamat modifitseerimist
 6. Võimalus defineerida tüüptalasid kasutades talade tarkpead (wizard)

  C. RAUDBETOON POSTID

 7. Armeerimine vastavalt SNIP normile (Venemaa)
 8. Võimalus rangide käsitsi defineerimiseks

  D. RAUDBETOON PANEELID

 9. Armeerimistsoonide esitamine genereeritud lahendi jaoks
  Tabelis antakse tsooni informatsioon eraldi tekstiveeruna:
  • Tsooni nimi
  • Armeerimise suund X, Y
  • Varda läbimõõt või võrgu nimi
  • Armeerimise samm varraste jaoks
  • Nõutav (teoreetiline) armeerimise ala, mida katab konkreetne tsoon (võrgu jaoks – kaks ala – suundade X ja Y jaoks)
  • Armatuuri ristlõike pindala, mis on arvutatud varraste sammu ja diameetri või võrkude andmebaasi alusel (võrkude jaoks – kaks pindala – suundade X ja Y jaoks)
  • Armatuuri ristlõiget kontrollitakse iga tsooni jaoks ning kui see on väiksem kui nõutav (teoreetiline), siis märgitakse see punasega
  • märkmed lisatud informatsiooniga nõutava (teoreetilise) ning reaalse armeerimise kohta iga tsooni jaoks.
 10. Tsooni toimetaja (zone editor)
  Lülitamine käsitsi tugevduste rezhiimi võimaldab veelgi täielikumat tsoonide toimetamist; tänaseni oli kasutajal vaid defineeritud tsoonigeomeetria võimalus ning selle baasil algoritmi kasutamine individuaalsetele tsoonidele valitud armatuuri jaoks, kusjuures genereeritud armatuuri ei pruugitud muuta
  Tsooninimistute igakordse muutmise järel tsoonid kontrollitakse – nõutavad (teoreetilised) armeerimisalad, mis on individuaalsete tsoonidega kaetud, uuendatakse ning antud (tõelised) armeerimisalad muudetud tsoonidele arvutatakse uuesti, kontrollitakse, kas tsoon tugevdab nõutud ala täielikult ning kui see ei pea paika, siis antud tsooni jaoks kehtiv armeerimisala kuvatakse punasega
  Tsoonidele rakendatud armatuuri kaal arvutatakse toimetamise käigus
  Vardatsoonide ning varda materjali tsoonide nimistud esitatakse eraldi alaosadena eraldi tabelites juhul, kui varda tugevdused ja traadi materjali tugevdusi kasutatakse samaaegselt
  Käsitsi armeerimise puhul võib kasutaja kustutada valitud tsoonide armatuuri (määrates diameetritele ja varda vahekaugustele väärtuse 0 või kustutades varda materjali nimetuse), teostada arvutused, mis võimaldavad armeerimise määramist vaid nende tsoonide jaoks, milledel puuduvad valitud varda diameeter ja vahekaugus või materjali nimetus.
 11. Armeerimistsoonide üldine kontroll valitud lahendi jaoks koos perforeerimise kontrolliga
  Analysis / Verfication (Analüüs/kontroll) menüüst võib kasutaja teostada üldise kontrolli, mille tulemusena kuvatakse olulised teated selle kohta, kas kõik armeerimisalad on tsoonidega kaetud või mitte, juhul, kui antud (tõeline) tsoonide ala on ebapiisav ning kui perforeerimisnõuded ei ole täidetud
 12. Uus optimaalsem algoritm armeerimistsoonide automaatseks loomiseks – uus algoritm on suunatud lahendite arvu vähendamisele, mis tänu teatud piirangutele põhjustavad liigset armeerimist.

  E. PÕHIALUSED

 13. Arvutused vastavalt SNIP koodidele (Venemaa)

Versiooni uuendused – arvutused

 1. Seismoloogiline analüüs vastavalt Monaco koodile
 2. Arvutuste taasalustamine
  Võimalus ümber arvutada mistahes staatilise (lineaarsed või mittelineaarsed) või dünaamilise (seismoloogilised, spektraalsed, harmoonilised jne) analüüsi juhte modifitseeritud analüüsiparameetritega (nimetatud võimalus kiirendab oluliselt suurte konstruktsioonide arvutusi juhul, kui esineb vajadus vaid ühe või mõne juhusliku osa arvutamiseks kümnest)
  Võimalus "m" karakterväärtuste täiendavaks arvutamiseks modaalse analüüsi juhtude jaoks ilma vajaduseta määratleda "n" väärtusi, mis on saadud modaalse analüüsi eelnevate arvutuste käigus (nimetatud võimalus kiirendab arvutusi juhtudel, kui ei ole saavutatud osamasside oletatavat protsenti ning tekib vajadus suurendada karakterväärtuste arvu)

Versiooni uuendused -Robot Millennium operatsiooni kiirendamine

 1. Automaatne salvestamine FEM arvutuste järel dünaamilise analüüsi juhtude puhul
  Muutus varda sisemiste jõudude arvutamises mistahes varda punktis – hetkel arvutatakse sisemiste jõudude väärtused interpolatsiooni kaudu kasutades FEM arvututes saadud ning salvestatud väärtusi; seega on vaikimisi salvestamise punktide arv suurendatud 11ni; varasemalt olid n punktid pärast nende tulemuste salvestamist kasutatavad vaid nende n punktide jaoks ning kui kasutaja soovis tulemusi mistahes muu punkti jaoks, mis ei kattunud eelnevalt arvutatautega, siis arvutati tulemused uuesti ning see võis võtta üsna kaua aega (rakendatud muutus on suunatud salvestatud sisemiste jõudude tulemuste kasutamise protsessi automatiseerimisele teras- ja puitmoodulite ning RB elementide disaini konstruktsiooni jaoks, mis hõlmab ka dünaamilisi juhtusid)
  Varda koormuse arvutamise muutus juhul, kui tulemuste salvestamise võimalus on aktiivne – hetkel arvutatakse koormused salvestatud sisemiste jõudude baasil, mitte aga vahetult FEM analüüsi järel ning salvestades analoogselt jõududega (see võimaldab oluliselt lühendada tulemuste väärtuste arvutamise aega pärast FEM analüüsi ning vähendab salvestatud tulemustega RTD faili suurust)
  Võimalus salvestada projektis (RTD fail) – vaid ruutkombinatsioonide dünaamilised tulemused hoolimata individuaalsetest "eigenmode" tulemustest (see vähendab konstruktsioonimudelite ning dünaamilisi analüüse sisaldavate mudelitulemuste RTD failide suurust mitmeid kordi)
 2. Teraskonstruktsioonide arvutused – arvutuste kiirendamine punktide jaoks, kus tekivad äärmuslikud sisemised jõud

 

RCAD + AutoCAD hinnad

Selgunud on RCAD ja AutoCAD 2004 hinnad:

AutoCAD 2004 + RCAD Concrete = 61900
AutoCAD LT 2004 + RCAD Concrete = 45900
AutoCAD 2004 + RCAD Steel = 61900
AutoCAD LT 2004 + RCAD Steel = 45900

Hindadele lisandub käibemaks.

Küsige lisa!