Robot Internet System

Robot Internet System – RIS Firma RoboBAT näitab teed luues Internetipõhise inseneri töölaua. RIS on ASP (Application Service Providing – tarkvara rakendusrendi teenus) põhimõttel toimiv süsteem, kus inseneril on võimalik ülesandeid lahendada veebibrauseri kaudu. Andmed salvestatakse ja hoitakse Internetis ning nende poole on võimalik pöörduda suvalisest maailma punktist. Puudub vajadus tarkvara installeerimiseks ja uuendamiseks. Hetkel on RIS veel toores ja ei ole täielikult inglise keelne (osaliselt poola ja prantsuse keelne), siiski on huvilistel võimalik temaga tutvuda. Tasuta kettaruumi on 15MB

Robot Millennium 16.0!

Uuendused Robot Millennium versioonis 16.0 Üldised
1. Võimalus Ristlõike dialoogis defineerida liitristlõikeid. 2. Võimalus välja lülitada koormuste ja reaktsioonide automaatseid skaalasid 3. Programmi on kohendatud mehhanikainseneride tarvis (Robot Millennium Mechanics) 4. Integratsioon – teras ja terasbetoonkonstruktsioonid – õnnestunud ühendus ESOP süsteemi töölehtedega tehnoloogiliste probleemide analüüsiks, seotud konstruktsioonielementidega Robot MIllenniumi konstruktsioonimudeliga 5. Võimalus importida ja salvestada konstruktsiooni CIS/2 formaadis 6. Auto-save süsteem Varraskonstruktsioonid 1. Liitristlõikega teraspostide defineerimine ja staatiline analüüs. 2. Pingbetoontalades pingevarrastest tulenevate ekvivalentjõudude genereerimine 3. Kohaliku koordinaatsüsteemi muutmise võimalus vardas (x telje suuna muutmine) 4. Lume/tuule koormuskombinatsioonide genereerimine EuroCode 1 põhjal (Prantsuse, Briti ja Poole rahvuslike nõuetega) 5. Kriteeriumipõhine analüüs:  konstruktsiooni kokkuvarisemine  saabuva jõu faktor  plastusseisund  plastsusseisundi saavutamine  maksimum siirde ületamine Teras ja puitvarraste projekteerimine 7. Teraskonstruktsioonide projekteerimine ja optimiseerimine normi SNIP II-23-81 põhjal 8. Sama normi LRFD (2000) põhjal (USA) 9. Sama normi CSA 16.1 2001 põhjal (Kanada) 10. Sama normi EC3 Soome rahvuslike nõuete (NAD) põhjal .. jne.. Terasbetoonkonstruktsioonid A. Nõutav (teoreetiline) varda armeerimine * armeerimine normi SNIP 2.03.02-84 järgi * armeerimine normi EC2 Soome rahvuslike nõuete järgi B. Nõutav (teoreetiline) plaadi armeerimine * SNIP 2.03.02-84 * EC2 Soome nõuded ja palju teisi uuendusi!

LT Toolkit versioon 3.0!

Uus Tookit võimaldab laadida FAS (Fast-load AutoLISP format) faile. See teeb võimalikuks hulga rakenduste jooksutamise AutoCAD LT platvormil, nagu näiteks Eestis levinud firma ArkSystems OY tooted.

!SlingShot – lisakäsud AutoCAD LT:le TASUTA!

!SlingShot (ragulka) on DrcAuto uus toode, mis sisaldab endas väga vajalikke pilditöötluskäske AutoCAD LT:le. Eriti hea uudis on see, et need on saadaval tasuta! !SlingShot annab Sinu AutoCAD LT:le VPCLIP, XCLIP ja IMAGE käsud, mida seni võimaldas ainult AutoCAD:i täisversioon. Uued funktsioonid: Image Adjust – rasterpildi heleduse, kontrastsuse, läbipaistvuse muutmine; Image Attach – joonisesse rasterpildi lisamine; Image Clip – rasterpildi piiratud kuvamine (klippimine); Image Frame – rasterpildi raamjoone näitamine; Image Quality – ekraanil pildi kujutise kvaliteedi reguleerimine kiirendamaks tööd suurte kujutistega; Viewport Clip – vaateakna klippimine; Xref Clip – refereeritud joonise klippimine. Lae !SlingShot endale siit (ühildub AutoCAD LT 2000/2000i/2002): !SlingShot install(1.8MB) !SlingShot help (55 kB)

Uuendused Robot Millennium 15.4 versioonis

Konstruktsioonid * võimalus defineerida telgi polaarkoordinaatides * võimalus defineerida tüüpkoormusi * võimalus defineerida elastseid tugesid ja elastseid pinnase reaktsioone kasutades pinnase andmeid andmebaasist * parendatud koorik ja täiskonstruktsioonide modelleerimise võimalused * parendatud konstruktsiooni korrigeerimine lähtuvalt elemendi ristlõike parameetritest * seina konstruktsiooni diafragma automaatne defineerimine ja analüüs * sisejõudude vähendamine tugede piirkonnas * plaat ja koorikkonstruktsioonide arvutustulemuste esitamine tektilisel kujul graafika aknas * arvutuste katkestamise võimalus ESC klahviga * spektraalanalüüs kasutades mitut spektrit korraga Teras teraselementide projekteerimine ja optimiseerimine BS2000 normi järgi Puit Puitelementide projekteerimine PN normi järgi Terasbetoon * raudbetoontalade läbpainete arvutus teoreetiliselt vajaliku armatuuri arvutusmoodulis (BEST) * armeerimise automaatne korrektsioon lähtuvalt läbipainetest * plaatide ja koorikute arvutuste optimiseerimine suurte konstruktsioonide puhul * jätkuvad taldvundamendid – mooduli üldine parendus Integratsioon * Otseühendus konstruktsiooni mudeli ja ESOP-süsteemi lehtede vahel terassõlmede arvutuseks * Otseühendus konstruktsiooni mudeli ja RCAD teraselementide jooniste vahel * Terasbetoonelementide jooniste ja RCAD vaheline ühendus Robot Millennium Expert * vaia kalkulaator – võimalus importida toereaktsioone Robot Millenniumi konstruktsioonist * Tugiseinte ekspert – võetakse arvesse seina ülemise serva siirdeid

Projekteerimise neli dimensiooni

Koos Robot Millennium 15.4 versiooniga on saadaval terve rida uusi firma RoboBAT tooteid, mida kokku nimetatakse projekteerimise neljaks dimensiooniks. Lisaks Robot Millenniumile leiate demo kettal järgmised programmid: Robot Expert – väikeste dimensioneerimisprogrammide grupp (EC3 Ekspert, RB Ristlõike kalkulaator, Tugimüüride ekspert, Vaivundamendi kalkulaator, Madalvundamendi kalkulaator) RCAD Reinforced Concrete – AutoCAD 2000+ baasil toimiv terasbetooni tööjooniste vormistamise programm. RCAD võimaldab Robot Millenniumi arvutustulemuste ja terasbetooni jooniste importi. ESOP – tuleviku süsteem. Üle 100 programmi/dokumendi kogumik, mis baseerub MS Excelil. ESOP lahendab erinevaid ülesandeid mis on seotud ehitusprojekteerimisega, alustades ehitusmehaanikast, läbi teras, terasbetoon ja puitkonstruktsioonide, lõpetades konstruktsioonifüüsikaga ja teiste insenerialadega, näiteks: * terasbetoon treppide projekteerimine: plaattrepid, konsooltrepid, spiraaltrepid, jne * terasühendused * talad lainelise seinaga * perforeeritud talad * ehitise soojusenergia vajaduse arvutus * talade, postide, sõrestike staatika arvutused ROBIN – mitme-osaline programm. Võimaldab kasutajal väga lihtsalt genereerida terasbetoon või puitkonstruktsiooni mudeli (töötab seina, vahelae, treppide ja teiste objektidega) või importida mudelit arhitektuuri programmidest (IFC 3D, DXF formaadid). Sama lihtsalt võib kasutaja genereerida esialgse ehitise maksumuse, mida kombineerides arhitektuurse kujutisega saab koostada pakkumisdokumentatsiooni. Samuti võib programmi kasutada Robot Millenniumi arvutusmudeli genereerimiseks.