Autodesk Robot Structural Analysis 2010

Mida uut?

Täiustatud on koostööd programmiga Revit Structure.

Võimalik importida joonised, võimaldades nende põhjal modelleerida.

Täiustatud on ka sisulist pool ehk erinevaid analüüsi võimalusi.

Täiustatud on koormuste jaotamist, mis võimaldab paremini aru saada koormuste jaotumist konstruktsioonide vahel.

Täiustatud on teraskonstruktsiooni sõlmede kontrolli.

Täiustatud on Eurokoodeksite kasutamist dimensioneerimisel.