Image

Automaatsete parametriseeritud kitsenevate profiilide kasutamine

Robot Millennium sisaldab oma paljude märkimisväärsete võimaluste all omadust, mis võimaldab konstruktsiooni dimensioneerimisel ja optimeerimisel kasutada automaatseid parametriseeritud kitsenevaid profiile. Automaatselt parametriseeritud kitsenevate profiilide abil on võimalik dimensioneerida ja optimiseerida terasest, alumiiniumist ja puidust varraselemente – seda on võimalik teha (Steel/Aluminium ja Timber Design kavandis).

Arvutatud konstruktsioon (näiteks puitkonstruktsioon) tuleb viia antud juhul Timber Design kavandisse. Dimensioneerimiseks ja optimeerimiseks tuleb luua vastavatest elementidest grupid, grupid saab luua vaid sarnaste tingimustega elementidest (sama ristlõige, samad geomeetria tingimused). Gruppide loomiseks tuleb kasutada Definition dialoogiboksi Groups vahelehte.

Image

Parametriseeritud kitsenevate ristlõigete automaatseks määramiseks tuleb kasutada Definitions dialoogiboksi "Par. Sections" käsku. Par. Sections dialoogiboksis on võimalik valida ristlõike tüüp, millega dimensioneerima hakatakse. Automaatsete parametriseeritud kitsenevate profiilide kasutamiseks tuleb valida "Definitions of sections" lõigu alt vaheleht nimega "Vahelduv lõik (auto)". Vajutades seejärel New nupule saab määrata kasutajale sobivad tingimused: ristlõike laius (b), ristlõike kõrgus (h1), kõrguse muutmise samm (dh), maksimaalne kõrgus (h1max). Vajutades seejärel noole ja rohelise plussiga märgistatud ikoonile, võetakse vastavate tingimusega ristlõige konstruktsiooni dimensioneerimise arvutustes arvesse, s.t  Robot kasutab kasutaja poolt loodud gruppidele optimaalse profiili arvutamiseks  määratuid tingimusi.

Image

Näide, mis on võimalik puitkonstruktsiooni optimeerimisel saada vastavat seadet kasutades, on toodud alloleval joonisel

Image