Image

Jooniste importimine AutoCADist Robot Millenniumisse

Robot Millennium on programm, mis võimaldab modelleerida, analüüsida ja dimensioneerida. Samas aga ei pea konstruktsiooni analüüsimiseks seda modelleerima Robotis, vaid konstruktsiooni võib teha CAD rakendustes ja hiljem Robotisse lihtsalt sisse laadida.

Kui AutoCADis on konstruktsioon valmis joonestatud ja kasutaja tahab sellega Robot Millenniumis edasi töötada, tuleks toimida järgmiselt:

* salvestada AutoCADis tehtud fail ".dxf" formaati (Save As ja Files of type valida näiteks: AutoCAD 2004 DXF (*.dxf))

* kui Robot Millenium on käivitatud, siis valida "File" menüüst – "Open Project" ja avanevas dialoogiboksis muuta "Files of type" lahtris aktiivseks DXF format (*. dxf) ning otsida üles eelnevalt salvestatud AutoCAD fail, teha see aktiivseks ja vajutada "Open"

* seejärel avaneb Robot Millenniumis allnäidatud dialoogiboks, kus on võimalik seadistada importimise parameetrid (objektide jagamine lõplikeks elementideks, lõplike elementide võrgustiku lülitamine sisse/välja jne). See dialoogiboks omab rohkem tähtsust, kui kanname üle mingeid tahkeid kehasid (solids). Kui parameetrid määratud vajutada OK.

Image

* viimase sammuna tuleb "Merge structure:Structure" dialoogiboksis ette näidata konstruktisooni asetus ruumis ja vajadusel on võimalik konstruktsiooni skaleerida. Konstruktsiooni asendi muutmiseks ruumis, enne kui see lõplikult Robotisse sisse viia, on olemas dialoogiboksis Alpha, Beta ja Gamma lahtrid. Alpha lahter võimaldab ette anda pöörde ümber globaalse Z-telje, Beta ümber Y-telje ja Gamma ümber X-telje.

Peale OK nupule vajutamist on imporditud näiteks AutoCAD fail Robot Millenniumisse. Robotis tuleks seejärel hakata määrama imporditud joontele omadusi, nagu varda tüüp, ristlõige ja materjal.