Image

Tulemuste lugemisest plaatidel ja koorikutel.

Tulemuste hindamisel plaatide ja koorikute puhul Robot Millenniumis tuleb tähelepanu pöörata koordinaatsüsteemile, mille suhtes kasutaja poolt otsitud tulemusele väärtused esitatakse.
Kasutajal on võimalus valida 3 variandi vahel:

* Automatic (tulemused esitatakse elemendil selle elemendi lokaalse koordinaadistiku baasil)
* Cartesian (tulemused esitatakse elementidel globaalse koordinaadistiku baasil)
* Polar

Juhul kui kasutame tulemuste vaatamisel, olgu see siis graafilisel kujul või tabel kujul, varianti Cartesius, siis võib ette tulla olukord, kus konstruktsioonil osade elementide jaoks tulemusi ei kuvata (elemendid on värvimata või tabelisse on kirjutatud "vale suund"). Vaata allolevat pilti.

Image

Pildi on näha kolm elementi(5, 20 ja 128) koos nende lokaalsete koordinaatteljestikega, mis ei ühildu globaalse teljestikuga. Tulemuste vaatamisel on kasutatud valikut Cartesian ja otsitud infot momendi Mxx kohta. Antud valiku puhul suudab programm kuvada tulemusi elementide 128 ja 20 jaoks, kuna nende asetus ruumis globaalse teljestiku jaoks seda võimaldab. Elemendi 5 jaoks sellise valikuga tulemusi võimalik näha ei ole.

Et saada korraga tulemusi kõikide elementide jaoks, oleks kõige mõistlikum kasutada valikut "Automatic" ja seda nii graafilise pildi jaoks kui ka tabeli jaoks.

Graafiliste tulemuste jaoks tuleks aktiveerida Maps dialoogiboksis "Selection of direction" nupp (pildil on ta nimega "SuundX") ja sealt valida "Automatic" seade.

Tabeli puhul tuleks teha tabelile parem hiireklõps, valida avanenud kontekstimenüüst "Special Filter", seejärel valida dialoogiboksi ülaosast vaheleht nimega "Detailed", kus aktiveerida "Selection of direction" dialoogiboksis "Automatic" seade. Sellise valiku puhul muutuvad tulemused kättesaadavaks kõikide elementide jaoks, kasutaja peab nüüd kursis olema elemendi lokaalse teljestikuga, et mõista saadud tulemusi.

Lokaalse teljestiku saab muuta aktiivseks kui teha graafikavaaturis hiirega parem klõps, avanenud kontekstimenüüst valida "Display" seade ja seejärel "Structure" vahelehel märgistada "Local System" seade. Tulemus oleks siis järgmine:

Image

Täpsemalt võimalik lugeda tulemuste saamise kohta Robot MIllennium käsiraamatust peatükk nr. 5.