RMi lisaprogrammide kirjutamine

Robot Millennium on avatud süsteem, mis võimaldab kasutajal kirjutada suvalises Windows keskkonna Visual programmeerimiskeeles oma rakendusi.

 

Robot Millennium kasutab COM (Component Object Model) tehnoloogiat. Kasutaja võib oma liideseid kirjutada näiteks Visual Basic või Visual C++ keskkonnas. Samuti võib programmeerida liideseid VBA (Visual Basic for Applications) abil, näiteks MS Excel, MS Word või AutoCAD keskkonnas. Robot Millennium ise ei sisalda programmeerimisliidest, kuna reeglina on kasutajal oma eelistus kasutatava programmeerimiskeele näol ja COM tehnoloogia on kõige suhtes avatud. Roboti objektimudelit nimetatakse Robot Open Standard. Kasutaja võib ise programmeerida või tellida RoboBATist sõltumatult programmeerijalt oma programmi automaatse modelleerimise, analüüsi ja dimensioneerimise tarvis.

Lihtsate makrodega võib täielikult automatiseerida mitmeid aeganõudvaid ja korduvaid rutiinseid operatsioone.

Robot Open Standardi ja COM tehnoloogia kohta leiad informatsiooni ja abimaterjali meie kodulehe download rubriigist.