Image

Floor-PRO

Image

Betoon vahelagede süsteemide projekteerimine komponent tehnoloogia ja lõplike elementidega & täielik modelleerimise, analüüsimise ja dimensioneerimise pakett betoon vahelagede süsteemide jaoks

ADAPT-Floor Pro on spetsiaalselt betoon- konstruktsioonide analüüsimiseks ja dimensioneerimiseks loodud arvutiprogramm. ADAPT-Floor Pro toob kasutaja täielikult automatiseeritud betoon vahelae süsteemi dimensioneerimisele nii lähedale kui võimalik.

ADAPT-Floor Pro baseerub innovatiivsel Componet Technology (komponent tehnoloogia) kasutamisel betoonkonstruktsioonide modelleerimiseks. Sõlmede ja elementide defineerimise asemel koostatakse konstruktsioon poste, seinu, talasid, ripppaneele ja avausi kasutades. Analüüsimiseks kasutatakse lõplike elementide meetodit. Kui on olemas projekti arhitektuuriline (DWG/DXF) joonestusfail, saab selle importida ja selle vastavad osad muuta ehituskomponentideks, kasutades selleks programmi poolt pakutavaid teisendamise seadeid. Omakaal arvutatakse automaatselt põhinedes konstruktsiooni mahu geomeetrial. Hiirega klikates rakendab kasutaja vahelaele meelevaldsetesse asukohtadesse täiendavad koormused. Seejärel genereerib programm kasutaja poolt loodud konstruktsiooni jaoks sobiva lõpliku elementide võrgustiku ja teostab põhianalüüsid. Kui kasutaja soovib, siis võib ta vaadata loodud võrgustikku ja modifitseerida seda oma eelistuse kohaselt. Kuna programm on kirjutatud spetsiaalselt betoonkonstruktsioonide jaoks, siis sisaldab see palju betooni spetsiifilisi omadusi, nagu seinte joondamine plaadi servadesse.

Peamised tunnused:

 • teostab normi kontrollid ja annab ülevaate vajamineva armatuuri asukohast ja kogusest

 • genereerib nii graafilise kui tabel-kujul aruande

 • võimaldab kasutajal:

  * mudeli genereerimiseks, kas imortida DWG/DXF faile; või
  * luua kasutajal oma mudel, kasutades programmi joonestamise võimalusi

 • Paigutada igasuguse konfiguratsiooniga koormusi vahelae suvalises osas

 • paigutada avausi, tugesid ja trepiastmeid plaadi kohale või alla vahelae suvalises osas

 • vaadelda ja kontrollida tahket (solid) mudelit kontrollimaks konstruktsiooni esitluse täpsust

 • liikuda komponent tehnoloogia (Component Technology) moodulisse ja koostada terve vahelae süsteem kasutades ehituslike komponente, nagu seinad, postid, plaadid, avaused jne.

 • Raami ja plaadi viisard juhendab kasutajat plaatide ja tala raamide loomisel, analüüsimisel ja dimensioneerimisel

 • Koormustrajektoori (tugijoone) viisard juhendab kasutajat konstruktsiooni koormustrajektooride määratlemisel

 • Teostab automaatse koormuslisade määratlemise ja arvutuse

 • Genereerib automaatselt arvutuslikud ristlõiked toe pinnas, vahesildes ja mitmetes punktides piki igat sillet.

 • Tunneb ära terve ristlõike geomeetria arvutuslikes sektsioonides ja määratleb armatuuri sinna, kuhu projekteerija selle paigutaks

 • Automaatselt tsentreerib postide kohal kapiteelid ning talad

 • Automaatselt joondab seinad plaatide avauste servas

 • Automaatselt otsib ja märgistab kohad, kus lubatud pinged on ületatud

 • Tuule ja seismilise analüüsi tulemused saab sisestada kui rakendatud koormused, mis kombineeritakse dimensioneerimiseks raskusjõududega

 • genereerib tõese ruumilise vahelae tahke (solid) mudeli

Järelpingestamine

 • Nakkega (tsementeeritud) või nakketa järelpingestamine

 • Efektiivse jõu meetod või normile vastav varieeruva jõu meetod, mis baseerub hõõrde ja tugipinna kaole

 • Automaatne pingesarruse kaardistamine nii jaotatud kui ka seostatud pingesarruste jaoks

 • Annab ülevaate armatuurist, mida on vaja minimaalsete normi nõuete ja tugevusarvutuste jaoks

 • Automaatne pinge (kasutuspiirseisundi) ja tugevuse kontroll terve vahelae süsteemi jaoks

 • Automaatne sekundaarsete (staatiliselt määramatute) sisejõudude arvutamine

 • Arvutab hõõret, tugipinna kadu ja pikenemist

 • Avastab ja annab ülevaate konfliktist pingesarruse paigutuses (pingesarruse lõikumine ja interferents 3D keskkonnas)

 • Pingesarruse profiilid pingesarruse kujude andmebaasist

 • Võimaldab kõverust põhiplaanis ja vertikaalses tasapinnas

Floor-Pro dimensioneerimise ülevaade

Normid

Programm sisaldab ACI, IBC (rahvusvaheline ehitusnorm) ja hulgal teisi ehitusnorme.

Ühikud

* SCI * MKS * Ameerika tavapärane

Nõuded süsteemile

Operatsioonisüsteem Windows, minimaalne RAM 128 MB, kõvaketas 10 GB.