Image

Adapt-Modeler

Image

Konstruktsioonimudelite graafiliseks loomiseks & andmete genereerimine programmide ADAPT-PT ja ADAPT -RC jaoks

Kasutades täielikult graafilist keskkonda, võimaldab ADAPT-Modeler kasutajal luua kogu betoonist vahelae süsteemi konstruktsioonilise mudeli, mis sisaldab toetingimusi ja koormusi. Mudelit on võimalik seejärel analüüsida ja dimensioneerida kasutades ADAPT-RC raudbetoonvahelagede jaoks või ADAP-PT järelpingestatud vahelagede jaoks.

ADAPT-Modeler on loodud korraldamaks terve ehitusliku süsteemi peamist automaatset modelleerimist, koos kõigi vahelae süsteemi geomeetriliste tunnuste äratundmisega, nagu talad, avaused, trepiastmed pealpool ja allpool plaati, ripppaneelid jne. Enamik andmete sisestamisi saab teha hiire abil.

Kasutaja saab vaadata, kontrollida ja redigeerida konstruktsiooni mudeli igat osa, kas siis eraldi või koostetingimustes. Koos dimensioneerimise programmidega ADAPT-RC ja ADAPT-PT, saab kasutaja vaadelda idealiseeritud konstruktsiooni mudelit, kas siis ruumilise tahkisena või aruandena tabeli kujul. Idealiseeritud mudelit on samuti võimalik enne analüüsimist redigeerida. ADAPT-Modeler jaotab vahelae süsteemi lõikuvatesse dimensioneerimisribadesse, mida kasutatakse, kas ekvivalentse raami või lihtsa raami dimensioneerimise meetoditega. Andmed igast dimensioneerimisribast, mis sisaldavad riba geomeetriat, koormust, materjali ja dimensioneerimiskriteeriumi, võetakse automaatselt ja eksporditakse sisendfailina kas ADAPT-RC (eelpingestamata) või ADAPT-PT (eelpingestatud) analüüsi jaoks.

Peamised omadused:

 • luua terve vahelae süsteemi ruumiline konstruktsiooniline mudel:

  * DWG/DXF failidest või

  * kasutades komponetide tehnoloogiat (Component Technology) konstruktsiooni koostamiseks

 • Modelleerida plaate, trepiastmeid ülalpool ja allpool plaati, talasid, avausi, ripppaneele jne.
 • Paigutada post- ja seinatugesid kuhu iganes

 • Rakendada mistahes konfiguratsiooniga koormusi plaadi suvalises osas kasutades hiirt

 • Kasutada koormuse trajektoori (Load Path) viisardit koormuse trajektooride automaatseks valimiseks

 • Automaatselt genereerida sisendandmeid vahelae süsteemi dimensioneerimiseks, kas:

  * tavapäraselt armeeritud, ühendumine ADAPT-RC programmiga

  * järelpingestatud, ühendamine ADAPT-PT.

 • Kasutada Modeleri viisardit loomaks sarnase konfiguratsiooniga konstruktsioone

Normid

Programm sisaldab ACI, IBC (rahvusvaheline ehitusnorm) ja hulgal teisi ehitusnorme.

Ühikud

* SCI * MKS * Ameerika tavapärane

Nõuded süsteemile

Operatsioonisüsteem Windows, minimaalne RAM 128 MB, kõvaketas 10 GB.