Ameerika Ühendriikide Õhujõudude tsiviilteenistuse insenerid valisid AutoCAD Map 3D oma GIS süsteemide redigeerimise ja haldamise süsteemiks

Seni olid neil kasutuses erinevad lahendused GIS ja CAD jooniste haldamiseks, kuid AutoCAD Map 3D kasutusele võtmise järel saavad nad hakkama ühe keskkonnaga. Sellega vähenesid neil tunduvalt kulutused tarkvara uuendamisele ja töötajate koolitamisele. Kui varem pidid nad iga aasta kulutama GIS tarkvarale koos töötajate koolitustega ligi 8 miljonit USD ja CAD tarkvarale ligi 9 miljonit USD, siis AutoCAD Map 3D kasutusele võtmise järel vähenesid need kulud 8 miljoni USD-ni.

 

Otsuse tegemiseks testiti AutoCAD Map 3D kolmes Õhujõudude baasis, kus erinevates kohtades olid testimisel programmide erinevad funktsionaalsused. Iga funktsionaalsust hinnati kolme värvi skaalal roheline/kollane/punane. Kahjuks ei saanud ükski testitud programmidest ainult rohelisi või kollaseid tulemusi, kuid AutoCAD Map 3D oli punaseid tulemusi kõige vähem ning need ei kaalunud üles rohelisi ja kollaseid tulemusi.

 

Kui ka Teie vajate nii CAD kui ka GIS andmete haldamiseks ühte keskkonda, siis oleme me meeleldi nõus Teid konsulteerima ja samuti olete Te oodatud meie AutoCAD Map 3D kursustele.